E-CHATSOHBET.COM

Arkadaş ve dost bulmak seviyeli bir sohbet için !

 
ANASAYFA  CHAT SOHBET ODALARI  FAVORİLERE EKLE
    MENÜ
Anasayfa
Sohbet et
Günlük gazeteler
Rüya tabirleri
Burçlar
Bebek isimleri
Yemek tarifleri
Þifalý bitkiler
Araba resimleri
    AÞK MENÜ
Güzel sözler
Hazýr mesaj
Sevgi sözleri
Aþk mesajlarý
Ayrýlýk mesajlarý
Etkileyici sözler
    DÝÐER LÝNKLER
T.C Kimlik numarasý
Vergi Kimlik numarasý
Hava durumu öðren
Milli piyango sonuçlarý
Bebek resimleri
SSK emeklilik bilgileri
ÖSS sýnav sonuçlarý
KPSS sýnav sonuçlarý
    DOST SÝTELER
Dünyadan ve Türkiye’den arkadaþlar ve dostlar bularak onlarla neþeli ve düzeyli sohbetler etmek için her zaman sitemize uðrayabilir arkadaþlarýnýzla sitemizde buluþabilirsiniz!

www.e-chatsohbet.com

 HAZIR SMS

 

Damdan düþer gibi hayatýma girdin, beni deli divane ettin, sucum neydi ki, beni kendine bu kadar aþýk ettin

Demedim mi bu hasret bitirir seni. Ay dolanýr gider,yalnýz kalýrsýn. Her gün yeni bastan daðýlýr,ufalýrsýn.demedim mý yüreðim böyle sevme diye!

Dünde,bugünde,yarýnda, yüreðin kadar yanýndayým. Kendini yalnýz hissettiðinde elini kalbine koy; ben hep ordayým

Dünyadaki en güzel þeyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

Eðer Aþkta güzel bir an varsa oda baþkalarýný bastan çýkartan o yüreðin benim için kan aðladýðý zamandýr

Eðer beni bu sokakta,bu mahallede,bu þehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben,
gözlerinin daldýðý yerdeyim…

Eðer geceler seni düþündüðüm kadar uzun olsaydý asla sabah olmazdý…..

Elimde denizde bulduðum bir midye var denizden o kadar uzak ki týpký seninle benim gibi.ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.

En büyük okyanusta bir su damlasý olmak, uçsuz bucaksýz sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insanin içinden senin sevgilin olmak…

En sürekli Aþk karþýlýðý olmayan Aþktýr.

Fizik ile araþtýrdým, kimya ile çözdüm, edebiyat ile söylüyorum 🙂 seni çok seviyorum

Gece midir insaný hüzünlendiren,yoksa insan mýdýr hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düþündüren yoksa ben miyim seni düþünmek için geceyi bekleyen ?

Geceye inat gün aðarmakta,aðaca inat dal çoðalmakta,ölüme inat insanlar çoðalmakta,bense sana inat seni sevmekteyim inat bu ya hep de seveceðim…

© 2005 her hakký saklýdýr. www.e-chatsohbet.com