E-CHATSOHBET.COM

Arkadaş ve dost bulmak seviyeli bir sohbet için !

ANASAYFA  CHAT SOHBET ODALARI  FAVORİLERE EKLE
    MENÜ
Anasayfa
Sohbet et
Günlük gazeteler
Rüya tabirleri
Burçlar
Bebek isimleri
Yemek tarifleri
Þifalý bitkiler
Araba resimleri
    AÞK MENÜ
Güzel sözler
Hazýr mesaj
Sevgi sözleri
Aþk mesajlarý
Ayrýlýk mesajlarý
Etkileyici sözler
    DÝÐER LÝNKLER
T.C Kimlik numarasý
Vergi Kimlik numarasý
Hava durumu öðren
Milli piyango sonuçlarý
Bebek resimleri
SSK emeklilik bilgileri
ÖSS sýnav sonuçlarý
KPSS sýnav sonuçlarý
    DOST SÝTELER
Dünyadan ve Türkiye’den arkadaþlar ve dostlar bularak onlarla neþeli ve düzeyli sohbetler etmek için her zaman sitemize uðrayabilir arkadaþlarýnýzla sitemizde buluþabilirsiniz!

www.e-chatsohbet.com

 GÜZEL SÖZLER

 

Acý ve hüzün bir yýldýz kadar uzak, mutluluk gözbebeðin kadar yakýn olsun.Umutlarýn gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklarýn sonsuz olsun..

Aþk bir su damlasý olsaydý okyanuslarý, bir yaprak olsaydý bütün ormanlarý,bir yýldýz olsaydý tüm kainatý sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum…

Aþk bittikten sonra arkadaþ kalalým dediler.. Güle baþka isim versen deðiþik kokar mý ???

Aþk çoraba benzer; çifttir ve birbirine uymalýdýr.

Aþk: gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalýr ama dikenlerin hesabýný gülden soramazsýn…..

Aþkýmýzýn suya düþeceðini bilseydim , balýk olurdum

Aþkýn ilk soluðu mantýðýn son soluðudur.

Ay ýþýðýnýn aydýnlattýðý bir kumsala küçük bir dal parçasýyla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen hýrçýn bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum
alýp kýrsalar kalemimi kanýmla yazarým seni sevdiðimi.

Baþkasýna kendinden fazla deðer verme, ya onu kaybedersin yada kendini mahvedersin
Aþk bir elmalý sekere benzer, bitince sapý kalýr.

Ben seni asil insanlarýn basit sevgisiyle deðil basit insanlarýn asil sevgisiyle seviyorum…

Ben seni sevmek için deðil sevmenin nasýl olduðunu gör diye sevdim.

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunluðumu kalbime deðil güneþin çýktýðý zaman kaybolan buðulu camlara yazardým

© 2005 her hakki saklidir. www.e-chatsohbet.com