E-CHATSOHBET.COM

Arkadaş ve dost bulmak seviyeli bir sohbet için !

 
ANASAYFA  CHAT SOHBET ODALARI  FAVORİLERE EKLE
    MENÜ
Anasayfa
Sohbet et
Günlük gazeteler
Rüya tabirleri
Burçlar
Bebek isimleri
Yemek tarifleri
Þifalý bitkiler
Araba resimleri
    AÞK MENÜ
Güzel sözler
Hazýr mesaj
Sevgi sözleri
Aþk mesajlarý
Ayrýlýk mesajlarý
Etkileyici sözler
    DÝÐER LÝNKLER
T.C Kimlik numarasý
Vergi Kimlik numarasý
Hava durumu öðren
Milli piyango sonuçlarý
Bebek resimleri
SSK emeklilik bilgileri
ÖSS sýnav sonuçlarý
KPSS sýnav sonuçlarý
    DOST SÝTELER
Dünyadan ve Türkiye’den arkadaþlar ve dostlar bularak onlarla neþeli ve düzeyli sohbetler etmek için her zaman sitemize uðrayabilir arkadaþlarýnýzla sitemizde buluþabilirsiniz!

www.e-chatsohbet.com

ETKÝLEYÝCÝ  SÖZLER

 

Denizlerden kaðýt, sulardan kalem yaptým. Sana bin defa seni seviyorum yazdým. Aptalsýn inandýn. Çünkü ben seni sevmedim sana “TAPTIM”

Bir yaðmur damlasý seni seviyorum anlamý taþýsaydý ve sen bana seni ne kadar sevdiðimi soracak olsaydýn, inan ki birtanem her gün yaðmur yaðardý.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yýllarý bir mevsimde yaþamaya razýyým seninle… Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

Dünyanýn bütün çiçekleri rahat , hazýýýr ol. Ýstikamet aþkýmýn evi!

Sen uçurumun kenarýnda bir çiçek olsaydýn; Hayatýmýn pahasýna bile olsa seni sulardým
 
Bu gece gökyüzünden yýldýzlar kayarken ve gözlerimden yaþlar süzülürken, dilek tutmadým ilk defa! sadece þükrettim ALLAHA…SEN… varsýn diye dünyamda

Bir soluk kadar yakýn bir yýldýz kadar uzak derler sevgi için. Uzanýrsýn yetiþemezsin yetiþirsin dokunamazsýn dokunursun vazgeçemezsin vazgeçersin ama asla unutamazsýn

Biz sevdiðimize kalbimizi emanet ederiz, ona þiir deðil gerçekleri öneririz, bir gün kalp deðilde ona kendimizi emanet ederiz…

Zordur daðlara kardelen olmak. Zordur topraðý çatlatýp güne kaavuþmak, zordur sevdayý yýllara yaymak ,ama gerçekte zor olan senin gibi birini bulmak.

Keþke yanlýzlýðým kadar yanýmda olsaydýn, keþke onunla paylaþtýklarýmý seninle paylaþsaydým, keþke senin adýn yalnýzlýk olsaydý da ben hep yalnýz kalsaydým.

Sen seni sevenin sevgisini görmeyecek kasar körsen o da sana sevdiðini söyleyemecek kadar gururludur

 

© 2005 her hakký saklýdýr. www.e-chatsohbet.com