E-CHATSOHBET.COM

Arkadaş ve dost bulmak seviyeli bir sohbet için !

 
ANASAYFA  CHAT SOHBET ODALARI  FAVORİLERE EKLE
    MENÜ
Anasayfa
Sohbet et
Günlük gazeteler
Rüya tabirleri
Burçlar
Bebek isimleri
Yemek tarifleri
Þifalý bitkiler
Araba resimleri
    AÞK MENÜ
Güzel sözler
Hazýr mesaj
Sevgi sözleri
Aþk mesajlarý
Ayrýlýk mesajlarý
Etkileyici sözler
    DÝÐER LÝNKLER
T.C Kimlik numarasý
Vergi Kimlik numarasý
Hava durumu öðren
Milli piyango sonuçlarý
Bebek resimleri

SSK emeklilik bilgileri

ÖSS sýnav sonuçlarý
KPSS sýnav sonuçlarý
    DOST SÝTELER
   
   
   
   
   
   
Dünyadan ve Türkiye’den arkadaþlar ve dostlar bularak onlarla neþeli ve düzeyli sohbetler etmek için her zaman sitemize uðrayabilir arkadaþlarýnýzla sitemizde buluþabilirsiniz!

www.e-chatsohbet.com

AÞK MESAJLARI

 

Dünyada 2 renk gül olsun,biri kýrmýzý digeri beyaz,sen beni unutursan kirmizilar solsun,ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.

Sil baþtan yaþama þansým olsaydý eðer kusursuz olmaya çalýþmaz rahat býrakýrdým yüreðimi korkmazdým daha çok riske girip sana aþýk olmaktan!!!

Seni ne kadar sevdiðimi merak ediyorsan bir saðanak yaðmurda dýþarý çýk ve ellerini aç. Tutabildiðin yaðmur taneleri senin bana olan sevgin, tutamadýklarýn ise benim sana olan sevgimdir. Bitanem.

Aðýrdýr sevmelerim, her yürek kaldýramaz, büyüktür umutlarým her omuz taþýyamaz, her þey olur da þu kalbim bir tek sensiz olamaz..

Umudum bitince umudum olurmusun? Sevgim yetmediði anda sevgime destek olurmusun? Seni kaybettiðim anda yine benim olurmusun? Sonsuz aþkým

Tatlý Biri Vardýr Sevilmeye Deðer, Güzel Biri Vardýr Görülmeye Deðer, Dostlar Vardýr özlenmeye Deðer ama Biri Vardýr Can Vermeye Deðer; Mesajýmý Okuyorsa Eger…

Yanlýzlýða gömüldüðüm bir aksamda, güneþin geç doðduðu bir sabahta her aðladýðýmda ve her özlediðimde yanýmda olurmusun?

Uyanýnca insaný uyandýðýna piþman eden, geriye dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta sadece bir defa görülebilen harika bir rüyasýn sen.

Bakma öyle ýslak ýslak gönül yaram gözü karam aþktan yana bahtý karam ateþe düþmüþ kar gibi eriyorum gülüm eriyorum seni çok seviyorum..

Þu anda gökyüzündeki dolunay nasýl bu kadar karanlýk bir geceyi aydýnlatýyorsa. Ýþte sende benim yüreðimi böyle aydýnlattýn ve karanlýkta yolunu kaybetmiþ bu insana ýþýk oldun. Seni Seviyorum…

Gitme gülüm gidiþine dayanamam, bende gelirim. Aðlama gülüm göz yaþýna dayanamam, bende aðlarým. Þunu bilki gülüm ben ölümüne kadar varým..

© 2005 her hakki saklidir. www.e-chatsohbet.com